• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Luật 49/2014/QH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/06/2014 Văn bản được ban hành 49/2014/QH13
01/01/2015 Văn bản có hiệu lực 49/2014/QH13
01/01/2019 Được sửa đổi 28/2018/QH14
01/01/2020 Văn bản hết hiệu lực 49/2014/QH13
01/01/2020 Bị thay thế 39/2019/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.