• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/07/2016 Văn bản được ban hành 08/2016/TT-BVHTTDL
15/08/2016 Văn bản có hiệu lực 08/2016/TT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.