• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/04/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/03/2017 Văn bản được ban hành 03/2017/TT-BLĐTBXH
14/04/2017 Văn bản có hiệu lực 03/2017/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.