• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/11/2019 Văn bản được ban hành 13/2019/TT-BVHTTDL
20/01/2020 Văn bản có hiệu lực 13/2019/TT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.