• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/03/2012 Văn bản được ban hành 01/2012/UBTVQH13
01/07/2012 Văn bản có hiệu lực 01/2012/UBTVQH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.