• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Đã kiểm tra
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 123/2015/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/11/2015 Văn bản được ban hành 123/2015/NĐ-CP
01/01/2016 Văn bản có hiệu lực 123/2015/NĐ-CP
15/09/2020 Bị bãi bỏ 1 phần 87/2020/NĐ-CP Xem tại đây
01/01/2023 Bị bãi bỏ 1 phần 09/2022/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.