• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 09/2019/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/07/2019 Văn bản được ban hành 09/2019/QĐ-UBND
01/08/2019 Văn bản có hiệu lực 09/2019/QĐ-UBND
10/06/2020 Bị hết hiệu lực 1 phần 08/2020/QĐ-UBND Xem tại đây
10/06/2020 Được sửa đổi 08/2020/QĐ-UBND Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.