Văn bản hợp nhất Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Số ký hiệu 01/VBHN-BYT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch
Ngày xác thực 18/01/2018 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.