Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Số ký hiệu 09/VBHN-NHNN Loại VB được sửa đổi bổ sung Quyết định
Ngày xác thực 06/04/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích văn bản gốc
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn Phó Thống đốc
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.