Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
Số ký hiệu 11/VBHN-BNNPTNT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch
Ngày xác thực 01/11/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.