Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số ký hiệu 14/VBHN-BXD Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 02/10/2023 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Xây dựng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.