Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Số ký hiệu 5325/VBHN-BLĐTBXH Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 19/12/2018 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.