• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2024
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Số ký hiệu 07/2019/TT-BKHĐT Ngày ban hành 08/04/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/05/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.