• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2007
Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa
Số ký hiệu 158/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 28/12/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/01/2007
Nguồn thu thập Công báo số 13+14, năm 2007 Ngày đăng công báo 07/01/2007
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Kết cấu hạ tầng thương mại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.