• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2014
Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện
Số ký hiệu 23/2014/TT-BCT Ngày ban hành 25/07/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 745+746, năm 2014 Ngày đăng công báo 10/08/2014
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Lê Dương Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này: a) Chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện được quy định tại Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định 1791) và chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; b) Các doanh nghiệp cơ khí trong nước tham gia thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện được quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 1791 và doanh nghiệp được Bộ Công Thương quyết định bổ sung; c) Các đơn vị tư vấn trong nước được quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 1791 và các đơn vị tư vấn nước ngoài được lựa chọn để tham gia thực hiện thiết kế, chế tạo thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.