• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/05/2007
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Số ký hiệu 01/2007/TT-BKHCN Ngày ban hành 14/02/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 09/05/2007
Nguồn thu thập Công báo số 278 + 279, năm 2007 Ngày đăng công báo 24/04/2007
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Hoàng Văn Phong
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.