• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 20/2010/TT-BTP Ngày ban hành 30/11/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 719+720, năm 2010 Ngày đăng công báo 14/12/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.