• Quyết định 1097/QĐ.UBT

  V/v Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: thị trấn Cái Nhum, Bình Phước, Long Mỹ,Chánh Hội, Nhơn Phú, Hòa Tịnh, Mỹ An, Mỹ Phước, An Phước, Chánh An, Tân An Hội, Tân Long Hội và Tân Long thuộc huyện Mang Thít - tỉnh Vĩnh Long

  15/11/1994

  15/11/1994

 • Quyết định 1096/QĐ.UBT

  V/v Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Bình Hòa Phước, Hòa Ninh, Long An, Phú Đức, Lộc Hòa, Hòa Phú, Phước Hậu, An Bình, Tân Hạnh, Phú Quới, Thạnh Quới, Thanh Đức và xã Đồng Phú thuộc huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long

  15/11/1994

  15/11/1994

 • Quyết định 1101/QĐ.UBT

  V/v Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Tân Ngãi, Trường An, Tân Hòa, Tân Hội thuộc thị xã Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

  15/11/1994

  15/11/1994

 • Quyết định 1095/QĐ.UBT

  V/v Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ, Hòa Bình, Nhơn Bình, Lục Sĩ Thành, Phú Thành, Hựu Thành và Trà Côn thuộc huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long

  15/11/1994

  15/11/1994

 • Quyết định 1098/QĐ.UBT

  V/v Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: thị trấn Vũng Liêm, Trung Ngãi, Nguyễn Chí Trai, Trung Thành, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Việt Hùng, Trung Hiếu, Lê Quang Phòng, Hiếu Phụng, Hiếu Thuận, Trung Hiệp, Trung Chánh, Tân Quới Trung, Quới Thiện, Thanh Bình, Quới An, Tân An Luông, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành và Hiếu Nghĩa thuộc huyện Vũng Liêm - tỉnh Vĩnh Long

  15/11/1994

  15/11/1994

 • Quyết định 1099/QĐ.UBT

  V/v Điều chỉnh địa giới các ấp của các xã: Mỹ Hòa, Đông Bình, Đông Thạnh, Đông Thành, Thành Lợi, Thành Đông, Thành Trung, Tân Quới, Tân Bình, Tân Thành, Tân Lược, Tân An Thạnh và Tân Hưng thuộc huyện Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long

  15/11/1994

  15/11/1994

 • Quyết định 122/QĐ.UBT

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

  03/03/1994

  03/03/1994

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1072/QĐ.UBT

  V/v Thành lập Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

  27/10/1993

  27/10/1993

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 384/QĐ.UBT

  V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh Vĩnh Long

  26/07/1993

  26/07/1993

 • Quyết định 362/QĐ.UBT

  V/v Thành lập Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Long

  09/07/1993

  09/07/1993

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.