• Quyết định 18/2023/QĐ-UBND

  Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  13/07/2023

  24/07/2023

 • Quyết định 19/2023/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên bái

  13/07/2023

  25/07/2023

 • Nghị quyết 39/2023/NQ-HĐND

  Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2023-2024

  08/07/2023

  18/07/2023

 • Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025

  08/07/2023

  18/07/2023

 • Nghị quyết 32/2023/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; quy định về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  08/07/2023

  18/07/2023

 • Nghị quyết 38/2023/NQ-HĐND

  Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026

  08/07/2023

  18/07/2023

 • Nghị quyết 36/2023/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên và vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  08/07/2023

  18/07/2023

 • Nghị quyết 35/2023/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý, người làm công tác cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  08/07/2023

  18/07/2023

 • Nghị quyết 34/2023/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thảo thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  08/07/2023

  18/07/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.