• Quyết định 19/2022/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  28/09/2022

  10/10/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025

  31/08/2022

  10/09/2022

 • Quyết định 18/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

  08/08/2022

  18/08/2022

 • Quyết định 17/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  20/07/2022

  01/08/2022

 • Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  12/07/2022

  25/07/2022

 • Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

  08/07/2022

  20/07/2022

 • Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022.

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025.

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  06/07/2022

  16/07/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.