• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 21/01/2007
Kế Hoạch kiểm toán năm 2006
Số ký hiệu 21/QĐ-KTNN Ngày ban hành 07/02/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 35 + 36, năm 2006 Ngày đăng công báo 20/02/2006
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Đỗ Bình Dương
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.