• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu 93/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 13/08/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 04/09/2003
Nguồn thu thập Công báo số 134, 2003; Ngày đăng công báo 20/08/2003
Ngành
  • Kiểm toán
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.