• Thông tư 17/2019/TT-BYT

  Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

  17/07/2019

  01/09/2019

 • Thông tư 18/2019/TT-BYT

  hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

  17/07/2019

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 16/2019/TT-BYT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

  12/07/2019

  20/01/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 15/2019/TT-BYT

  Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

  11/07/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 14/2019/TT-BYT

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  05/07/2019

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 13/2019/TT-BYT

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

  05/07/2019

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 12/2019/TT-BYT

  bãi bỏ một số văn ban quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

  28/06/2019

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 11/2019/TT-BYT

  quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

  17/06/2019

  01/08/2019

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 10/2019/TT-BYT

  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

  10/06/2019

  ...

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư 09/2019/TT-BYT

  hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  10/06/2019

  01/08/2019

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.