• Nghị định 83/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai

  12/11/2019

  01/01/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 82/2019/NĐ-CP

  Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

  12/11/2019

  30/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 81/2019/NĐ-CP

  Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

  11/11/2019

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 80/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

  01/11/2019

  01/11/2019

 • Nghị định 79/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

  26/10/2019

  10/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 78/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

  14/10/2019

  10/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 77/2019/NĐ-CP

  Về tổ hợp tác

  10/10/2019

  25/11/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 76/2019/NĐ-CP

  về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  08/10/2019

  01/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 75/2019/NĐ-CP

  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

  26/09/2019

  01/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 74/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  23/09/2019

  08/11/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.