• Quyết định 06/2020/QĐ-TTg

  Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

  21/02/2020

  15/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2020/QĐ-TTg

  Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

  31/01/2020

  20/03/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 04/2020/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

  13/01/2020

  28/02/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

  Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

  13/01/2020

  01/03/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 02/2020/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

  10/01/2020

  01/03/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 01/2020/QĐ-TTg

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  03/01/2020

  03/01/2020

 • Quyết định 4036 /QĐ-BCT

  Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2020

  31/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 38/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  31/12/2019

  20/02/2020

 • Quyết định 37/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

  27/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 36/2019/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

  25/12/2019

  15/02/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.