• Thông tư liên tịch 179/TT-LB

  Về việc khen thưởng tổng kết cho bốn lực lượng vũ trang của ngành Công an

  16/03/1960

  31/03/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 520-TT/LB

  Hướng dẫn thi hành nghị định số 500-NĐ/LB của liên Bộ Quốc phòng – Tài chính - Cứu tế xã hội về vấn đề trợ cấp quân nhân tình nguyện ốm yếu cần cho phục viên mà không còn khả năng lao động

  22/11/1958

  22/11/1958

 • Nghị định 19/NĐ

  Quy định tỷ lệ hưởng phụ cấp thương tật cho những dân quân du kích, cảnh vệ, thanh niên xung phong bị thương tật vì đã chiến đấu với địch, vì thừa hành công vụ trong thời gian kháng chiến

  17/11/1954

  01/01/1955

 • Nghị định 18/NĐ

  Sửa đổi lại chế độ lương hưu thương tật thành phụ cấp thương tật

  17/11/1954

  01/01/1955

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.