• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 31/2016/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/10/2016 Văn bản được ban hành 31/2016/TT-BGTVT
01/07/2017 Văn bản có hiệu lực 31/2016/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.