• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
Số ký hiệu 129/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 31/05/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 30/06/2004
Nguồn thu thập Công báo số 24, năm 2004 Ngày đăng công báo 15/06/2004
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.