• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013
Hướng dẫn Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
Số ký hiệu 32/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 16/04/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/06/2013
Nguồn thu thập Công báo số 225+226, năm 2013 Ngày đăng công báo 30/04/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.