• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 16/01/2007
Điều chỉnh khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000
Số ký hiệu 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Ngày ban hành 29/12/2000
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/01/2001
Nguồn thu thập Công báo số 09/2001; Ngày đăng công báo 08/03/2001
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Mai Văn Dâu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thứ trưởng Lại Quang Thực
Bộ Công nghiệp Thứ trưởng Lê Huy Côn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.