• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2015
Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Số ký hiệu 55/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 09/06/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/07/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Tín dụng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Những khoản cho vay trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được các bên tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký. 2. Trường hợp một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. 3. Những trường hợp đủ điều kiện được Nhà nước hỗ trợ tài chính theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhưng chưa được hỗ trợ thì tiếp tục được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.