• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 23/08/2006
Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
Số ký hiệu 03/1998/QĐ-NHNN3 Ngày ban hành 03/01/1998
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/01/1998
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Đỗ Quế Lượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 37/2006/QĐ-NHNN Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng Ngày hết hiệu lực 23/08/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.