• Thông tư 01/2019/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 18/2019/NĐ-CP

  Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 16/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 14/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 13/2019/NĐ-CP

  Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 12/2019/NĐ-CP

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 11/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  30/01/2019

  15/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 10/2019/NĐ-CP

  Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

  30/01/2019

  15/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.