• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/11/2016
Ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 22/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/05/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/06/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Nguyễn Hữu Vạn
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/20116 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 20/11/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.