• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 119/2016/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/07/2016 Văn bản được ban hành 119/2016/TT-BTC
15/07/2016 Văn bản có hiệu lực 119/2016/TT-BTC
01/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 119/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.