• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2015/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/04/2015 Văn bản được ban hành 08/2015/TT-BGTVT
01/06/2015 Văn bản có hiệu lực 08/2015/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.