• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 03/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/02/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/03/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Phạm vi
  • \

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.