• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014
Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Số ký hiệu 94/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 17/10/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 08/12/2014
Nguồn thu thập Công báo số 965+966 Ngày đăng công báo 01/11/2014
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Đối với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2014 theo mức đóng góp quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ trước khi Nghị định này có hiệu lực thì được miễn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2014; số dư Quỹ phòng, chống lụt bão được bàn giao cho cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai để quản lý, sử dụng theo quy định của Nghị định này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.