• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2009
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn Tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 40/2009/NQ-HĐND7 Ngày ban hành 16/12/2009
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 26/12/2009
Nguồn thu thập Công Báo Số 89+90, Năm 2009 Ngày đăng công báo 29/12/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Vũ Minh Sang
Phạm vi
  • Tỉnh Bình Dương.

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.