• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
Số ký hiệu 85/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 29/07/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/09/2013
Nguồn thu thập Công báo số 467+468, năm 2013 Ngày đăng công báo 09/08/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Giám định tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm theo quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp thì không bổ nhiệm lại. - Các đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp quy định tại Khoản 1 Điều 25, giám định viên tư pháp được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này tiếp tục được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và các chế độ phụ cấp khác hiện có cho đến khi có quy định mới thay thế. - Đối với việc giám định pháp y không phải là tử thi mà Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh đã tiếp nhận trưng cầu và thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà chưa hoàn thành thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc việc giám định đó. - Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày Luật Giám định tư pháp có hiệu lực thi hành, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực phải được thành lập. Tổ chức giám định pháp y tâm thần ở địa phương được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp tiếp tục hoạt động cho đến khi Trung tâm pháp y tâm thần khu vực được thành lập và đi vào hoạt động. - Quy định về phí giám định, tư pháp ở từng lĩnh vực giám định tư pháp tiếp tục được thực hiện cho đến khi quy định cụ thể về chi phí giám định tư pháp được ban hành, thay thế.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.