• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 20/02/2014
Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Số ký hiệu 12/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 23/01/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/05/2006
Nguồn thu thập Công báo số 21 + 22, năm 2006 Ngày đăng công báo 07/02/2006
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Ngày hết hiệu lực 20/02/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.