• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2012
Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Số ký hiệu 09/2012/TT-BCT Ngày ban hành 20/04/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/06/2012
Nguồn thu thập Công báo số 365+366, năm 2012 Ngày đăng công báo 14/05/2012
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.