• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/02/2003
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính
Số ký hiệu 16/2003/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 18/02/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/02/2003
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Bưu chính, Viễn thông Bộ trưởng Đỗ Trung Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.