• Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

  quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

  12/03/2018

  27/04/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT

  sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  01/03/2018

  16/04/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT

  quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

  28/02/2018

  15/04/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

  sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 năm 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  28/02/2018

  15/04/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

  sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

  28/02/2018

  15/04/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT

  quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

  29/01/2018

  16/03/2018

 • Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT

  Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

  26/01/2018

  14/03/2018

 • Nghị định 06/2018/NĐ-CP

  quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

  05/01/2018

  20/02/2018

 • Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

  ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  28/12/2017

  13/02/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.