• Thông tư 10/TT-TS-QLHS

  Hướng dẫn thực hiện Quy định của Hội đồng Bộ trưởng về việc cho xuất cảnh đi học nước ngoài theo con đường tự lựa chọn

  22/10/1988

  06/11/1988

 • Thông tư 8/TT-LB

  Quy định sự phối hợp giữa công tác chính quyền và Công đoàn Giáo dục các cấp trong ngành Giáo dục

  19/05/1987

  19/05/1987

 • Thông tư 166/BT

  Về việc chuyển giao cho Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quản lý các trường thuộc khối kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, công trình và kinh tế

  20/10/1983

  20/10/1983

 • Thông tư 48-BT

  Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 126-CP ngày 19/3/1981 của Hội đồng Chính phủ về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh phổ thông các cấp tốt nghệp ra trường

  27/04/1982

  12/05/1982

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.