• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/05/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/03/2013 Văn bản được ban hành 10/2013/TT-BGDĐT
11/05/2013 Văn bản có hiệu lực 10/2013/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.