• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2015
Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
Số ký hiệu 20/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành 16/07/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 443+444, năm 2010 Ngày đăng công báo 05/08/2010
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục Ngày hết hiệu lực 01/02/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.