• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 11/2013/TT-BGDĐT Ngày ban hành 29/03/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 19/05/2013
Nguồn thu thập Công báo số 195 + 196 Ngày đăng công báo 17/04/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.