• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Luật 76/2015/QH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/06/2015 Văn bản được ban hành 76/2015/QH13
01/01/2016 Văn bản có hiệu lực 76/2015/QH13
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.