• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2009
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
Số ký hiệu 22/NQ-CP Ngày ban hành 28/05/2009
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 12/06/2009
Nguồn thu thập Công báo số 291+292, năm 2009 Ngày đăng công báo 12/06/2009
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.